خبر تازه

بازتاب رويداد هاي تازه

بایگانی برای دسته بندی گزارش ها

مسوولين رياست كميسيون مستقل حقوق بشر در ولايت هرات از افزايش روز افزون  كودكان خياباني كه فروشنده مواد مخدر و معتاد به مواد مخدر هستند خبر ميدهند، وميگويند در صورتي كه برنامه جدي جهت ارتقاي سطح آگاهي واقتصادي مردم از سوي دولت روي دست گرفته نشود، اين روند همچنان روبه افزايش خواهد بود، ودر آينده  مشكلات فزاينده اي در جامعه هرات ببار خواهد آورد. خواندن ادامه‌ی این نوشته …

خانه خبرنگاران ازسوی تعدادی از ژورنالیستان و مسوولان رسانه های ملی و محلی جهت فراهم کردن، تسهیلات بیشتر وحمایت از حقوق خبرنگاران، درولایت هرات ایجاد شد. خواندن ادامه‌ی این نوشته …

دسته‌ها